Een ereplaats voor de vrouw!

13 april 2022

Vandaag kijken we al een beetje vooruit naar Pasen!

Wie mag als eerste kiezen?
Wie mag het eerst naar binnen?
Wie zit vooraan?

Dat zijn meestal de mensen die belangrijk worden gevonden.
Vrouwen ontdekten als eerste dat het graf van Jezus leeg was.

Vrouwen zijn voor God belangrijk. Maar in de heersende cultuur van Palestina stonden vrouwen zeer laag op de sociale ladder. Getuigenissen van vrouwen werden destijds als zo waardeloos beschouwd, dat hen niet eens werd toegestaan om als legale getuigen op te treden in de Joodse rechtbank.

De lijst van vrouwen die in de Bijbel worden genoemd, is enorm. Als we het leven van Jezus volgen, zien we hoe hij oog heeft voor zowel mannen, vrouwen als kinderen.

God schiep jou zoals je bent. In zijn ogen ben je heel kostbaar en zeer waardevol.

Dat culturen vrouwen achterstellen, wil nog niet zeggen dat God dat doet.

Stel je voor: Je bent net wakker en maakt dit mee:

“Op de dag na de heilige rustdag gingen Maria Magdalena en de andere Maria ‘s morgens al heel vroeg naar het graf.

  • Plotseling was er een zware aardbeving,
  • want een engel van de Heer God kwam uit de hemel.
  • Hij ging naar het graf, rolde de steen voor de ingang weg en ging daarop zitten.
  • Hij was zo verblindend als de bliksem en zijn kleren waren zo wit als sneeuw.
  • De bewakers waren zó bang van hem, dat ze flauwvielen.

Maar de engel zei tegen de vrouwen: “Wees niet bang. Want ik weet dat jullie Jezus zoeken, die gekruisigd is. Maar Hij is hier niet. Hij is opgestaan uit de dood, zoals Hij van tevoren heeft gezegd. Kom maar kijken waar Hij heeft gelegen. Ga nu gauw aan zijn leerlingen vertellen dat Jezus uit de dood is opgestaan.”” (Matteüs 28:1-7, BB)

Maria en Maria waren de eerste getuigen van een zeer indrukwekkend moment in de Bijbel:

Jezus is opgestaan.
Hij leeft!

Zullen we samen bidden?
“U leeft! U bent opgestaan uit de dood voor mannen, vrouwen en kinderen. Wij prijzen U! Dank U dat vrouwen bij U niet hoeven te vechten om gehoord, gezien en erkend te worden. We hebben elkaar nodig en samen mogen we weten dat U ons kostbaar vindt. Amen.”

Jouw leven is krachtig als je gelooft dat Jezus leeft.

Vragen:

  1. Hoe ga je vieren dat Jezus is opgestaan?
  2. Geloof je diep van binnen dat alle mensen even kostbaar zijn?
  3. Denk aan een moeilijke situatie in je leven. Op welke manier kan Jezus’ opstandingskracht jou helpen?

Zo blij dat je bestaat!

Wilma-handtekening-witteachtergrond

Ontdek meer berichten van Ik Wonder Jou

Wil je elke dag een bemoediging in je inbox? Meld je dan aan voor Ik Wonder Jou.*Door je aanmelding geef je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens, zoals beschreven in de privacyverklaring, en geef je aan dat je 16 jaar of ouder bent.

Lees hier meer over Ik Wonder Jou.

Heb je vragen?

Samen in gesprek over Jezus en geloof.

Ik Wonder Jou is onderdeel van Jezus.nl. Naast het ontvangen van een dagelijkse bemoediging kun je je ook verdiepen in Jezus en geloof via een van onderstaande mogelijkheden. Zit er iets voor jou tussen?