Zijn naam is ‘God met je’!

IMAGE 7-Son-nom-est-Dieu-avec-vous-min

Home | Ik Wonder Jou | Wonderen | Zijn naam is ‘God met je’!

“[…] omwille van Zijn Naam.” (Psalm 23:3, BB)

Ik ben gek op deze regels uit een lied van Nicolas Ternisien: ‘Uw naam is groot, uw naam is heilig, uw naam is onze lofprijs waard.’

God heeft in de Bijbel veel verschillende namen, waarvan ik je er een paar zou willen aanreiken. Neem vooral de tijd om de tekstpassages te overdenken en op je in te laten werken.

Hij is El Shaddai, de Almachtige God:

Deze naam duidt aan dat God alle macht heeft over de hemel en de aarde. We moeten zijn almacht niet bezien vanuit een perspectief dat ons vervolgens angst inboezemt, maar veel meer vanuit het oogpunt van Gods mededogen met ons.

“Toen Abram negenennegentig jaar was, verscheen de HEER aan hem en zei: ‘Ik ben God, de Ontzagwekkende. Leef in verbondenheid met mij, leid een onberispelijk leven.’” (Genesis 17:1)

Hij is JHWH Tsevaoth, de HEER van de hemelse machten (ook wel ‘de koning van het Heelal’):

Deze naam wil aangeven dat God de Heer strijd voert en zijn volk beschermt. Niet dat God een oorlogsgod is zoals Mars en Ares in de Romeinse en Griekse mythologie. De ‘Heer van de machten’ verwijst meer naar God als glorierijke koning, omgeven door een ontelbare menigte engelen en omgeven door het heelal waarvan de elementen zoals de sterren kunnen worden gezien als zijn legermacht. (1 Samuël 1:3; Jesaja 31:5 en 54:5)

Hij is El Elohim Israël, de God van Israël:

God is Heer voor iedereen die hem als zijn Heer aanneemt. Toch noemt hij zich ‘God van Israël’ en ‘God van Abraham, Isaäk en Jakob’. Dat is omdat Hij ervoor koos zich te laten kennen in de geschiedenis, temidden van een specifiek volk (Israël), dat geroepen was om Hem bekend te maken aan anderen. (Genesis 33:20)

Hij is JHWH Rapha, de HEER die geneest (of de HEER die jou geneest):

Wanneer het in de Bijbel over genezing gaat, dan heeft deze vaak betrekking op twee gebieden, namelijk lichamelijke en geestelijke genezing. De Heer wilde dat de Israëlieten tot de overtuiging zouden komen dat alleen Hij echte genezing kan brengen. Alleen Hij brengt, uit liefde, gezondheid en alleen Hij verzorgt het innerlijk. (Exodus 15:25-26)

Hij is JHWH Rohi, de HEER is mijn herder:

Door zichzelf als herder aan te duiden, verwijst God naar een aantal van zijn specifieke eigenschappen. Het beeld van herder behelst bescherming, voeding, verzorging, leiding etcetera. De Heer stelt zichzelf voor als een herder die dicht bij elk van zijn schapen is en die ieder schaap bij name kent. Hij zal ieder de zorg geven die hij of zij persoonlijk nodig heeft. (Psalm 23:1)

Hij is JHWH Osaynu, de HEER onze schepper:

De bron van ons leven is God, zoveel wil deze naam zeggen. Hij heeft alles gemaakt, en Hij is het die ieder van ons de levensadem geeft. (Psalm 95:6

Morgen volgt nog een tweede rijtje namen van God. Vraag God vandaag in Zijn naam wat je nodig hebt, want Zijn naam heeft kracht!

Zo blij dat je bestaat!

EricENWilma-handtekening-transparant

Wil je elke dag een bemoediging in de inbox? Meld je aan voor Ik Wonder Jou.*Door je aanmelding geef je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens, zoals beschreven in de privacyverklaring, en geef je aan dat je 16 jaar of ouder bent.