Vergeving bevrijdt je!

IWJ Vergeving-1-min

Home | Ik Wonder Jou | Wonderen | Vergeving bevrijdt je!

Heb je weleens iemand proberen te vergeven en ontdekt dat het je niet lukte?

Het is alsof iets je “blokkeert” door iets wat je bewust of onbewust is aangedaan… Hoe kun je deze blokkade doorbreken en echt vergeven?

Vergeving is niet iets dat van nature wordt bepaald door je gevoelens. Vergeving is gebaseerd op je gehoorzaamheid aan God. Zijn Woord moedigt je aan om te vergeven: “maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft.” (Efeze 4:32, HSV)

Het is dus een wilsbesluit, maar ook een goddelijke daad. Terwijl niet vergeven je geloofsgroei kan blokkeren en je vreugde kan wegnemen, geeft vergeving juist een innerlijke bevrijding die tot vrede leidt. Net zoals het lied “Forgiveness” van Matthew West het verwoord, “de gevangene die het echt bevrijdt ben jij!”

Vergeving is de sleutel die de poorten van de hemel openmaakt en de Heer toelaat om te werken in je leven.

Als je het gevoel hebt dat dit tot je hart spreekt, nodig ik je uit om nu met mij te bidden. “Heer, U ziet mijn hart. U weet dat het mij niet lijkt te lukken om [mijzelf of …] te vergeven. Ik heb het uit alle macht geprobeerd maar het lukt me niet. Ik vraag of U mij wilt helpen door Uw Heilige Geest om werkelijk te vergeven. En in complete vrijheid met U te wandelen, gevuld met Uw leven, vreugde en vrede. Wilt U mijn hart vullen met liefde voor deze persoon? In Jezus’ naam, amen.”

Vergeving betekent overigens niet dat je per se vrienden hoeft te worden met degene die je iets aangedaan heeft. Het is iets dat plaatsvindt tussen jou en God.

Zo blij dat je bestaat!

EricENWilma-handtekening-transparant

Wil je elke dag een bemoediging in de inbox? Meld je aan voor Ik Wonder Jou.*Door je aanmelding geef je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens, zoals beschreven in de privacyverklaring, en geef je aan dat je 16 jaar of ouder bent.