Machtig… in Zijn trouw

20200106 Gods Macht 6

Home | Ik Wonder Jou | Wonderen | Machtig… in Zijn trouw

Trouw is een eigenschap die tegenwoordig een beetje verdwenen is. Het wordt zelfs soms gezien als iets van vroeger, iets wat “uit de mode is”. Maar God is gelukkig anders dan mensen. 

Koning David herkende en ervaarde Gods trouw en hij zei: “Ik heb al veel meegemaakt in mijn lange leven. Maar ik heb nog nooit gezien dat een goed mens aan zijn lot werd overgelaten, of dat zijn kinderen moesten bedelen om brood.” (Psalm ‭37:25‬, ‭BB‬‬)

Het is moeilijk om trouw te zijn, omdat het niet in onze natuur zit. Ik geloof dat het voor ons zonder Gods hulp onmogelijk is om altijd trouw te zijn, hoe hard we ook ons best doen. Zoals deze spreuk zegt, “Iedereen beweert van zichzelf dat hij een goed mens is. Maar een echt betrouwbaar mens – waar is die te vinden?” (Spreuken ‭20:6‬, ‭BB‬‬)

Aan de andere kant is trouw een goddelijke eigenschap. Weet je hoe God Zijn trouw aan jou bewijst? 

Misschien ben je door een geliefde in de steek gelaten, bedrogen door je echtgenoot of afgewezen in je kindertijd. God wil je er vandaag aan herinneren dat Hij trouw is, wat er ook gebeurt!

Je kunt altijd op Hem rekenen, Hij zal je nooit vergeten. Zijn liefde voor jou zal nooit minder worden en Zijn beloftes gelden voor altijd. Je kunt er van verzekerd zijn dat Hij je nooit in de steek zal laten! 

Ik nodig je uit om met mij te bidden, “Almachtige God, dank U dat U altijd trouw bent, ook als ik niet trouw aan U ben. Dank U dat U zo goed bent en dat U Uw beloftes altijd nakomt. Vergeef mij alstublieft dat ik soms niet genoeg op U vertrouw en help mij alstublieft om meer op U te gaan lijken. In Jezus’ naam, amen.”

Aanbid God vandaag, omdat Hij trouw is!

Zo blij dat je bestaat!

EricENWilma-handtekening-transparant

Wil je elke dag een bemoediging in de inbox? Meld je aan voor Ik Wonder Jou.*Door je aanmelding geef je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens, zoals beschreven in de privacyverklaring, en geef je aan dat je 16 jaar of ouder bent.