Laat je je keuzes leiden door angst?

Angst 2 Je bent vrij van angst_Tekengebied 1

Home | Ik Wonder Jou | Wonderen | Laat je je keuzes leiden door angst?

Wellicht heb je de uitdrukking ‘angst is een slechte raadgever’ wel eens hebt gehoord.

In Mattheüs 25:14-30 kun je een gelijkenis lezen die Jezus vertelde over een man die naar een ver land reisde en het beheer van zijn goederen toevertrouwde aan zijn dienaren. Toen hij terugkeerde, hadden al zijn dienaren gehandeld en meer talenten verworven dan ze oorspronkelijk hadden, op één na! Hij zei tegen zijn meester: “Ik was bang en ging heen en verborg je talent in de grond…” (Matteüs 25:25) Deze dienaar wordt ‘slecht’ en ‘lui’ genoemd en wordt eruit gegooid door zijn meester.

In de gelijkenis is de beslissing van de dienaar een direct gevolg van zijn angst. Wanneer we uit angst handelen, nemen we vaak geen goede beslissingen. We bidden niet en we denken niet goed na, omdat angst ons vertelt wat we moeten doen. Het wordt onze bron, de realiteit waarmee we onze beslissingen nemen.

Ik geloof dat het als kind van God cruciaal is dat angst nooit je gedrag bepaalt. Neem voordat je een beslissing neemt de tijd om de Heer te zoeken. Laat je angst aan Hem over en vraag om Zijn raad. Vraag Hem om je duidelijk te laten zien wat je moet doen en welke beslissing je moet nemen!

Ik vertel je dit vaker, maar de juiste keuze, de beste keuze, is altijd de Heer! Het is kiezen om altijd in volledige overeenstemming te leven met Zijn wil en Zijn waarheid. Vandaag moedig ik je aan om geen beslissingen meer te nemen op basis van angst, maar om je hand in Zijn hand te leggen, in Zijn voetsporen te treden.

Wees sterk en moedig! Wees niet bang! Jezus is met jou!

Zo blij dat je bestaat!

Zo blij dat je bestaat!

EricENWilma-handtekening-transparant

Wil je elke dag een bemoediging in de inbox? Meld je aan voor Ik Wonder Jou.*Door je aanmelding geef je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens, zoals beschreven in de privacyverklaring, en geef je aan dat je 16 jaar of ouder bent.