Jezus is ons perfecte voorbeeld ?

IWJ Vasten-1-min

Home | Ik Wonder Jou | Wonderen | Jezus is ons perfecte voorbeeld ?

Vandaag ga ik met je praten over een onderwerp waar weinigen van genieten om het over te hebben… vasten! Ik heb jarenlang geloofd dat dit zeker goed was voor anderen om te doen, maar niet voor mij. Ik had zelfs een medisch excuus om niet te vasten!

Er zijn veel helden van het geloof die op verschillende manieren hebben gevast (denk maar aan Esther, Daniël en Elia). Maar als het gaat om vasten, is Jezus voor mij het perfecte voorbeeld.

We lezen in de Bijbel, in Lucas 4:1-2: “Vol van de Heilige Geest ging Jezus weg van de Jordaan. De Heilige Geest bracht Hem naar de woestijn. Daar werd Hij 40 dagen lang door de duivel uitgedaagd. Al die tijd at Hij niets. Toen er 40 dagen voorbij waren, had Hij honger.”

Nadat Hij door Johannes de Doper met water was gedoopt, was Jezus “vol van de Heilige Geest”. Maar pas nadat Hij 40 dagen in de woestijn vastte, werd Hij “vol van de kracht van de Heilige Geest” (vers 14). Dat is nog groter en opwindender!

Jezus had de gewoonte om te bidden, om naar een speciale plaats te gaan om zijn Vader te zoeken. Hij hield er bijvoorbeeld van om dat op de Olijfberg te doen. Wat is jouw speciale plek? Wat is jouw toevlucht waar je tijd neemt met je Vader?

Jezus had goede gewoonten ingesteld in Zijn geestelijk leven: ‘s morgens, terwijl de discipelen vaak nog sliepen, bad Hij alleen. Hij ontving de kracht om een ​​volledige dag te leven waarin Hij vele zieke mensen zou genezen, onderwijzen, standvastig zou blijven tegen de Farizeeën, enzovoorts.

Onze geest, ziel en lichaam zijn nauw met elkaar verbonden. En het leren disciplineren van ons lichaam door te vasten, is ook goed voor onze ziel. Trouwens, komt het woord “discipline” niet van het woord “discipel”? Als we discipelen van Christus zijn, laten we dan Zijn voorbeeld volgen!

Als we vasten om God nog meer te zoeken, wordt Zijn kracht zichtbaar in onze zwakheid. Onze ziel wordt versterkt en God helpt ons om Hem beter te leren kennen en Zijn heerlijkheid meer te proeven. Wat als je zou beginnen met het vasten van één maaltijd, of één dag? Tiffany schreef me: ‘Ik vastte voor het eerst dankzij ‘Ik Wonder Jou’ en ik merkte voor het eerst dat God met me sprak.’

Zo blij dat je bestaat!

Zo blij dat je bestaat!

EricENWilma-handtekening-transparant

Wil je elke dag een bemoediging in de inbox? Meld je aan voor Ik Wonder Jou.*Door je aanmelding geef je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens, zoals beschreven in de privacyverklaring, en geef je aan dat je 16 jaar of ouder bent.