Je situatie is tijdelijk!

IWJ Romeinen-1

Home | Ik Wonder Jou | Wonderen | Je situatie is tijdelijk!

Gisteren was het einde van de financiële campagne van ‘Ik Wonder Jou’ en de serie over vrijgevigheid. We willen iedereen die heeft gegeven enorm bedanken. Door te geven heb je gezaaid in het bereiken van heel veel mensen met de prachtige boodschap van Gods liefde. Door jou kunnen we doorgaan met het bemoedigen van mensen in hun moeilijke momenten. Levens gaan veranderd worden door de gift die jij hebt gegeven. 

Soms maken we dingen mee die we niet begrijpen. Maar het zal je bemoedigen en hoop geven als je weet dat God alles in je leven ten goede zal gebruiken. Het doel van de e-mails van deze week is dat die waarheid in je hart zal worden gegrift! 

Hier is een bijzondere belofte uit de Bijbel: We weten dat God alles ten goede zal gebruiken voor de mensen die van Hem houden en die Hij volgens Zijn plan geroepen heeft [ om bij Hem te horen ].” (Romeinen‬ ‭8:28‬, BB)‬

Je weet misschien wel dat God van je houdt, maar ben je er ook echt van overtuigd? God verlangt ernaar om deze waarheid van je hoofd naar je hart te verplaatsen, zoals dit lied van United Pursuit ook zegt.

“Want ik weet dat mijn Redder leeft…” (zie Job‬ ‭19:25‬, BB) Dit zei Job terwijl hij op de proef gesteld werd. Hij ervoer ziekte, rouw, pijn, lijden, geestelijke strijd en zijn vrouw liet hem zelfs in de steek. Ze kon hem niet helpen, omdat ze depressief was. Ze zei zelfs tegen hem: “laat God toch zitten en sterf.” (Job 2:9, BB)  

Jobs omstandigheden en geliefden bemoedigden hem niet. Zelfs zijn vrienden zeiden tegen hem dat hij dit alles meemaakte omdat hij tegen God gezondigd had.

Maar Job wist de waarheid! Hij wist dat zijn Redder leefde en voor hem op zou komen. Hij wist dat God al zijn vijanden zou overwinnen. De vijanden van zijn ziel, van zijn familie en van zijn gezondheid: de vijand die alleen komt om te stelen, te doden en te vernietigen. (zie Johannes 10:10)  

Ik moedig je aan om je aan deze belofte vast te houden: “De God van vrede zal binnenkort de duivel onder jullie voeten vertrappen. Ik bid dat onze Heer Jezus in alles goed voor jullie zal zijn.” (zie Romeinen‬ ‭16:20‬, BB‬‬)  

Heb vertrouwen! Je situatie is tijdelijk en God heeft de oplossing al!

Je weet in wie je gelooft: de Almachtige God, de Schepper van het universum, de Heer der heren, de Goede Herder en de Alfa en Omega. Hij noem Zichzelf ook wel de Ik BEN, Die is en Die was en Die komt. (zie Openbaring‬ ‭1:8‬) ‬‬‬‬‬‬

Overtuig jezelf ervan dat je in Zijn handen bent en dat Hij alles ten goede zal gebruiken!

Zo blij dat je bestaat!

EricENWilma-handtekening-transparant

Wil je elke dag een bemoediging in de inbox? Meld je aan voor Ik Wonder Jou.*Door je aanmelding geef je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens, zoals beschreven in de privacyverklaring, en geef je aan dat je 16 jaar of ouder bent.