Hij is de levende God!

IMAGE 8-A-cause-de-son-nom-min

Home | Ik Wonder Jou | Wonderen | Hij is de levende God!

“[…] omwille van Zijn Naam.” (Psalm 23:3, BB) God heeft in de Bijbel veel verschillende namen, waarvan ik je er gister al een aantal verteld heb. Vandaag het tweede deel daarvan.

Hij is JHWH M’kaddesh, de HEER die heiligt:

God presenteert zich als de bron van alle heiligheid en ook als het doel ervan. ‘Geheiligd’ wil zeggen: apart gezet. God is werkelijk apart gezet; er is niets met zijn heiligheid te vergelijken. Hij alleen zet ons apart, als ambassadeurs van zijn heiligheid. (Exodus 31:13 en Leviticus 20:8)

Hij is El Chaiyim, de levende God:

God is er van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij is een God die praktisch aan het werk is in ons leven van elke dag. God is geen theorie, maar de God van het leven! (Jozua 3:10)

Hij is El Qanna, de jaloerse God:

In onze hedendaagse context is jaloersheid onlosmakelijk verbonden met begeerte en hebzucht. Maar de jaloerse God die de Bijbel ons openbaart heeft niets te maken met onze gangbare manieren van denken en zien. De jaloezie van God heeft juist betrekking op zijn liefde voor de mensen. Het hoogtepunt van die jaloezie manifesteerde zich in het feit dat Hij zijn enige zoon gegeven heeft, als bewijs van zijn liefde voor de wereld. Gods jaloezie roept ons vervolgens op om Hem ook lief te hebben en ons af te keren van alles wat ons van hem verwijdert. (Exodus 20:5)

Hij is Immanuël, God met ons:

Hij is met ons door de menswording van Jezus Christus. God is geen God van ver weg. Hij is juist zo dichtbij dat hij zelfs als mens onder ons wilde leven. (Matteüs 1:23)

Hij is Yeshua, Jezus, de reddende God:

Dit is de naam die alle namen van God te boven gaat. De enige naam waardoor de mens gered kan worden. In de Bijbel is dit de laatst geopenbaarde naam van God, die zowel het begin als het eind van alles omvat. De komst van Christus is het hoogtepunt in Gods plan om de mensheid te redden. (Matteüs 1:21)

Als laatste wil ik je nog een belofte van Jezus meegeven: “En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt.” (Johannes 14:13, BB)

Vraag Hem daarom vandaag alles wat je nodig hebt, tot eer van Zijn naam!

Zo blij dat je bestaat!

EricENWilma-handtekening-transparant

Wil je elke dag een bemoediging in de inbox? Meld je aan voor Ik Wonder Jou.*Door je aanmelding geef je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens, zoals beschreven in de privacyverklaring, en geef je aan dat je 16 jaar of ouder bent.