Het wonder van de Heilige Geest

IWJ Roddel-2

Home | Ik Wonder Jou | Wonderen | Het wonder van de Heilige Geest

Ik hou van het feest van Pinksteren. Je leest erover in Handelingen 2. In dit verhaal gebeuren een aantal wonderen waar ik met je naar wil kijken. Wonderen die God ook in jouw leven wil doen.

  • De Heilige Geest kwam, zoals Jezus had beloofd (zie Handelingen 1:8). Jezus houdt altijd Zijn beloften. Blijf vertrouwen op Gods beloften, want ze zullen uitkomen, ook al moet je soms lang wachten. (zie Habakuk 2:3)
  • Er klonk een hevige wind en het vulde het hele huis waar ze waren. De wind van de Geest blaast vandaag op jouw leven en zet dingen in beweging!
  • Tongen van vuur raakten elk van de discipelen aan. Ik geloof dat de Heilige Geest een nieuw vuur in je leven aansteekt.
  • Ze werden allemaal vervuld met de Heilige Geest. Omdat je een kind van God bent, leeft Zijn Geest al in jou. Maar Hij verlangt er ook naar je te vullen en je te laten overstromen. Die belofte is ook voor jou!
  • Ze spraken in talen die ze niet kenden. De Geest kan je de gave geven om in nieuwe talen te spreken.
  • Petrus predikte het Evangelie met grote vrijmoedigheid. De Geest geeft je de vrijmoedigheid om een getuige te zijn! (zie Handelingen 1:8) God heeft ons geen geest van angst gegeven. (zie 2 Timotheüs 1:7)
  • Mensen begrepen de boodschap. Ze hoorden over de prachtige daden van God in hun eigen taal! God wil je leven gebruiken om de prachtige boodschap van het Evangelie begrijpelijk te maken voor de mensen om je heen.
  • 3.000 mensen werden die dag gedoopt. Ja, door de kracht van de Heilige Geest die in jou werkt, kan God met jouw leven veel meer doen dan jij kunt bidden of beseffen. (zie Efeziërs 3:20)

Vandaag is het wonder van Pinksteren ook voor jou!

Ik nodig je uit om dit met me te bidden: “Heilige Geest, ik wil overstromen van U! Ik wil alle gaven hebben die U mij wilt geven. Ik vraag U om mij te vullen met Uw Geest. Bedankt voor het vergroten van de vrijmoedigheid om over U te vertellen. Ik nodig U uit om in mijn leven meer te doen dan ik kan bidden of beseffen. In Jezus’ naam, amen.”

Zo blij dat je bestaat!

EricENWilma-handtekening-transparant

Wil je elke dag een bemoediging in de inbox? Meld je aan voor Ik Wonder Jou.*Door je aanmelding geef je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens, zoals beschreven in de privacyverklaring, en geef je aan dat je 16 jaar of ouder bent.