God zal je nooit bespotten

IWJ FB 1.21-min

Home | Ik Wonder Jou | Wonderen | God zal je nooit bespotten

Welzalig [gelukkig is] de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heer en Zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken.” (Psalm 1:1-3, HSV)

Heb je de voortgang in deze verzen opgemerkt? In het begin loopt de man, dan staat hij stil en vervolgens gaat hij zitten. En wat gebeurt er na het zitten? Dan bevindt Hij zich tussen degenen die hem minachten en bespotten. Maar, dankzij God is er een andere weg voor jou en mij gekomen!

  • God heeft je bevrijdt van armoede en zonde.
  • Hij heeft Zijn hand naar je uitgestoken toen je in de ellende zat. Hij heeft je Zijn genade gegeven!
  • Je hoort niet meer bij de mensen die elkaar bespotten, maar wandelt in een nieuw leven.
  • Je leeft geen leven meer van spot, maar van aanbidding.
  • Jezus werd het middelpunt van je leven en je loopt recht vooruit, je ogen gericht op Hem.

Er zijn veel spotters, mensen die kritiek hebben, anderen vernederen en voortdurend negatief zijn. Het is gemakkelijk om ze te herkennen, omdat ze graag oordelen en anderen niet tot zegen zijn. Als het mogelijk is, vermijd dan hun gezelschap. En als je dat niet kunt, kies dan om niet te geloven wat ze zeggen. Laat hun negatieve woorden je leven niet beïnvloeden! Laat je niet raken door hun spot, neem geen plaats in de ‘zetel van de spotters’.

God zal je nooit bespotten. Hij spreekt goed van je, zoals Hij ook over Job deed: “Heb je ook op mijn dienaar Job gelet? Niemand op aarde is zo eerlijk en heeft zoveel ontzag voor Mij als hij.” (Job 1:8, BB) Hij is trots op de zoon of dochter die je bent. Geloof Hem op Zijn Woord. Richt je op wat God van je denkt!

De Bijbel zegt het volgende tegen jou: “Je Heer God woont bij je. Hij is de held die jou bevrijdt. Hij zal van vreugde over je zingen. Uit liefde zal Hij zwijgen over alles wat je verkeerd hebt gedaan. Hij zal over je juichen van blijdschap.” (Sefanja 3:17, BB)

Zo blij dat je bestaat!

Zo blij dat je bestaat!

EricENWilma-handtekening-transparant

Wil je elke dag een bemoediging in de inbox? Meld je aan voor Ik Wonder Jou.*Door je aanmelding geef je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens, zoals beschreven in de privacyverklaring, en geef je aan dat je 16 jaar of ouder bent.