God vraagt iets van je

IWJ Koninkrijk-4-min

Home | Ik Wonder Jou | Wonderen | God vraagt iets van je

In gebed komen we vaak met verwachtingen en verzoeken – en dat is goed! Maar hoe vaak komen we naar God en vragen we Hem: “wat wilt U? Wat vraagt U van mij?”?

“‘Geef het Koninkrijk van God en het doen van Gods wil de eerste plaats in jullie leven. Dan zal Hij jullie al deze dingen geven.” (zie Mattheüs 6:33, BB)

Wat is zoeken naar Zijn rechtvaardigheid?

De Bijbel zegt, “[Micha zegt: ] Nee! De Heer heeft jullie geleerd wat goed is. En dat is wat Hij wil dat jullie doen. Hij wil niets anders dan dat jullie eerlijk en rechtvaardig leven en gewillig naar jullie Heer God luisteren.” (zie Micha 6:8‬‬‬‬‬‬, BB) 

God heeft verlangens, Hij heeft verzoeken. Als we vertegenwoordigers van Zijn Koninkrijk zijn, wil Hij ons ook vertellen hoe dat moet! Hier zijn een aantal voorbeelden van wat God van ons vraagt als we rechtvaardig willen leven: 

  • Dat we Zijn Woord in praktijk brengen. “Lúister niet alleen naar het woord, maar dóe het ook. Als je alleen luistert en er niets mee doet, houd je jezelf voor de gek.” (zie Jakobus 1:22, BB) Als we geen tijd nemen om op het Woord van God te mediteren is de kans veel groter dat we verleid worden om ons verkeerd te gedragen. 
  • Dat we gevuld zijn met barmhartigheid, vriendelijkheid, gulheid en genade. Dit zijn allemaal dingen die horen bij het Koninkrijk van God. Ken je de twee belangrijkste geboden? Dit zijn ze: “Hij zei tegen hen: “Deze: ‘Houd van je Heer God met je hele hart, met je hele ziel en met je hele verstand.’ Dat is de eerste en belangrijkste wet. De tweede, die net zo belangrijk is, is deze: ‘Houd net zoveel van je broeders als van jezelf.’” (zie Mattheüs‬ 22:37-39, BB)  ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
  • Dat we nederig met onze God wandelen. “Van diep ontzag voor de Heer word je wijs. Als je bescheiden bent, zul je worden geprezen.” (zie Spreuken 15:33, BB)  Jezus is ons perfecte voorbeeld van nederigheid. Hij was gehoorzaam aan God, Hij deed wat het goede was in Gods ogen! “Dán zal het goed met jullie gaan. Dan zal de zon weer in jullie leven opgaan. Dan zal alle ellende snel voorbij zijn. Mijn goedheid zal voor jullie uit gaan. Mijn macht en majesteit zal jullie beschermen.” (zie Jesaja 58:8, BB)  

Ik nodig je vandaag uit om een moment te nemen om God te vragen wat Hij van je verlangt. En als je iets hoort wat in lijn is met de Bijbel hoef je nog maar één ding te doen: kom in actie!

Wil je samen met me bidden? “God, ik wil doen wat U van me vraagt… ik wil U helemaal gehoorzamen. Help me om Uw Woord in praktijk te brengen, om lief te hebben zoals U en om nederig met U te wandelen. Help me om Uw verlangens te begrijpen wanneer ik Uw rechtvaardigheid zoek. Ik bid dat ik vandaag Uw wil zal doen en Uw aanwezigheid in mij zal voelen! In Jezus’ naam, amen.”

Zo blij dat je bestaat!

EricENWilma-handtekening-transparant

Wil je elke dag een bemoediging in de inbox? Meld je aan voor Ik Wonder Jou.*Door je aanmelding geef je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens, zoals beschreven in de privacyverklaring, en geef je aan dat je 16 jaar of ouder bent.