God heeft jouw geluk voor ogen

IWJ 1.18

Home | Ik Wonder Jou | Wonderen | God heeft jouw geluk voor ogen

Welzalig [gelukkig is] de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken.” (De Bijbel, Psalm 1:1-3)

Vandaag zou ik graag willen beginnen met Psalm 1! De komende dagen belichten we steeds een ander stukje van deze Psalm.

Wist je dat het eerste woord van de Psalmen het Hebreeuwse woord voor ‘gelukkig’ is? Het eerste woord van Jezus’ onderwijs was de Griekse variant van ditzelfde woord, dat ‘gelukkig’ of ‘gezegend’ betekent!

Jezus zei in zijn Bergrede:

‘Gelukkig zijn zij die nederig zijn, want het Koninkrijk van de hemelen is voor hen bestemd. Gelukkig zijn zij die verdriet hebben, want zij zullen getroost worden.” (De Bijbel, Mattheüs 5:3-4, HTB)

De Van Dale omschrijft ‘gelukkig’ als ‘een aangenaam gevoel van vreugde’, ‘voorspoedig’ en ‘tevreden’. God heeft al deze dingen voor ogen voor jou! Niet alleen hier op aarde, maar voor eeuwig!

Jezus is Degene die de diepste verlangens van onze harten voldoening kan geven. Hij is de enige die echt geluk kan brengen.

In Zijn Woord geeft de Heer ons advies voor een gelukkig leven in tevredenheid en het vermijden van ongeluk. De komende dagen gaan we dit advies uit Psalm 1 ontdekken! God heeft jouw geluk voor ogen!

Zo blij dat je bestaat!
Eric Célérier en Wilma Veen

Zo blij dat je bestaat!

EricENWilma-handtekening-transparant

Wil je elke dag een bemoediging in de inbox? Meld je aan voor Ik Wonder Jou.*Door je aanmelding geef je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens, zoals beschreven in de privacyverklaring, en geef je aan dat je 16 jaar of ouder bent.