Durf specifiek te zijn!

20200219 Durf te leven-3

Home | Ik Wonder Jou | Wonderen | Durf specifiek te zijn!

Wanneer vroeg je God voor het laatst om iets wat heel gewoon was, iets waarvan je eigenlijk dacht dat het niet nodig was om aan Hem te vragen? 

Als we denken aan een wonder, denken we vaak aan iets heel spectaculairs, maar God leert ons iets anders: “Maak je nergens zorgen over, maar vertel in gebed aan God wat je nodig hebt. Dank Hem ook voor alles.” (Filippenzen ‭4:6‬, ‭BB‬‬)

Alles… Vertel je situatie aan God en wees niet bang om heel specifiek te zijn.

Hier is een mooi voorbeeld van een vanzelfsprekende, maar specifieke vraag van de blinde bedelaar Bartimeüs: “Hij gooide zijn mantel af, stond op en ging naar Jezus. En Jezus vroeg hem: “Wat wil je dat Ik voor je doe?” De blinde man antwoordde: “Meester, ik wil zo graag kunnen zien!” Jezus zei tegen hem: “Ga naar huis, je geloof heeft je gered.” Onmiddellijk kon hij zien en hij volgde Hem op de weg.” (Markus ‭10:50-52‬, ‭BB‬‬)

Jezus kende Bartimeüs’ probleem al, maar toch vroeg Hij hem om zijn verlangen aan Hem te vertellen. Bartimeüs was, vanwege zijn blindheid, al jaren een bedelaar, dus hij had God bijvoorbeeld ook kunnen vragen om rijkdom. 

Maar:

  • Bartimeüs vertelde zijn probleem,
  • hij durfde specifiek te zijn,
  • en Jezus redde hem door zijn geloof!

Mijn gebed voor jou vandaag is dat je jezelf durft te vragen: “Wat wil ik nu echt?” En dat je dan de moed hebt om God om hulp te vragen. 

Zo blij dat je bestaat!

EricENWilma-handtekening-transparant

Wil je elke dag een bemoediging in de inbox? Meld je aan voor Ik Wonder Jou.*Door je aanmelding geef je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens, zoals beschreven in de privacyverklaring, en geef je aan dat je 16 jaar of ouder bent.