Doe zoals Jezus doet!

IWJ 1.19

Home | Ik Wonder Jou | Wonderen | Doe zoals Jezus doet!

Vandaag verdiepen we ons verder in de eerste Psalm!

Welzalig [gelukkig is] de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken.” (De Bijbel, Psalm 1:1-3)

Het leven als christen is een reis. Om jouw reis goed te laten verlopen heeft God jou geweldige hulp voor onderweg gegeven, om je de weg te wijzen.

  • Zijn Heilige Geest. Jezus zei: “Maar als de Geest van de waarheid gekomen is, zal Hij jullie de hele waarheid laten zien. Want Hij zal niet Zelf bedenken wat Hij zal zeggen. Hij zal zeggen wat Hij van God moet zeggen. En Hij zal jullie vertellen wat er in de toekomst gaat gebeuren.” (De Bijbel, Johannes 16:13) Je kunt Hem om advies vragen en Hij zal je antwoorden!
  • Zijn Woord. Jezus zei: “De hemel en de aarde zullen ophouden te bestaan. Maar mijn woorden zullen altijd blijven.” (De Bijbel, Marcus 13:31) God spreekt door Zijn Woord. Lees de Bijbel en laat Gods woorden je leiden! De Bijbel zegt in Psalm 119:9: “Hoe kan een jong mens zuiver leven? Door te leven volgens uw woord.
  • Zijn trouwe dienaren. Misschien ben je teleurgesteld door een “slechte” of onvriendelijke dienaar van God. In dat geval spijt dat me. Ik weet dat dit heel moeilijk kan zijn. Toch zijn er ook goede mannen en vrouwen van God tot wie Jezus zal zeggen: “Goed gedaan! Je bent een goede en trouwe dienaar. Ik heb je eerst weinig gegeven. Daar ben je goed mee omgegaan. Daarom zal ik je nu véél geven. En je bent welkom op mijn feest.” (De Bijbel, Mattheüs 25:23) De Bijbel verklaart dat er redding zal zijn als veel mensen goede raad geven! (De Bijbel, Spreuken 11:14)

In Psalm 1 zegt God: “Welzalig [gelukkig is] de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen.” De vijand van je ziel, de duivel, zal je nooit aanmoedigen. Hij zal je altijd “adviseren” om te doen wat God niet wil.

Hij probeerde het zelfs met Jezus! (Lees eens Matteüs 4: 3-11 in de Bijbel!) Hij bracht Hem naar de top van de tempel en daagde Hem uit om te springen! Toen Jezus honger had, stelde de duivel voor dat Jezus stenen in brood zou veranderen. Maar Jezus antwoordde hem met het Woord van God! Hij wandelde niet mee met de raad van de goddeloze duivel. Doe dus zoals Jezus doet. Je zult zien dat God je redt en dat zelfs zijn engelen je te hulp komen!

Zo blij dat je bestaat!
Eric Célérier en Wilma Veen

Zo blij dat je bestaat!

EricENWilma-handtekening-transparant

Wil je elke dag een bemoediging in de inbox? Meld je aan voor Ik Wonder Jou.*Door je aanmelding geef je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens, zoals beschreven in de privacyverklaring, en geef je aan dat je 16 jaar of ouder bent.