Aan het kruis opent Jezus Zijn armen voor jou!

IWJ Pasen 2-min

Home | Ik Wonder Jou | Wonderen | Aan het kruis opent Jezus Zijn armen voor jou!

Pasen herinnert ons eraan hoeveel we ons met Jezus kunnen identificeren. Zijn dood en opstanding laten Zijn liefde voor ons zien, ongeacht de situatie waar we we ons in bevinden. Hij verdroeg alles voor ons, zoals ook dit Bijbelgedeelte zegt:

“… Hij zag er niet bijzonder uit, zodat we iets van Hem verwacht zouden hebben. Als we naar Hem keken, zagen we niets bijzonders. Niemand wilde iets met Hem te maken hebben. Hij werd door iedereen in de steek gelaten. Hij kende pijn en verdriet en ziekte. De mensen draaiden hun hoofd weg als ze Hem zagen. We hebben geen enkel respect voor Hem gehad. Wij dachten dat Hem dat allemaal overkwam omdat Hij door God werd gestraft! Maar Hij heeft ónze ziekten op zich genomen en ónze pijn weggedragen.” (Zie Jesaja 53: 2-4, BB)

Wat zorgt ervoor dat je het nu moeilijk hebt? Vernedering, afwijzing, minachting, eenzaamheid, fysieke en/of emotionele pijn?

Jezus begrijpt en weet heel goed wat je kunt verdragen, omdat Hij zelf het verschrikkelijke lijden aan het kruis onderging:

  • Hij werd afgewezen en veracht, Degene die wonderen had verricht…
  • Hij droeg onze straf, terwijl Hij helemaal perfect was.
  • Hij werd vernederd en bespuugd, Hij, de Zoon van God.
  • Hij werd geslagen en gegeseld, Degene die niets verkeerd had gedaan.
  • Hij werd bespot en beledigd en Hij verdedigde Zichzelf niet.
  • Hij was alleen, gescheiden van degenen van wie Hij hield.
  • Hij was door iedereen in de steek gelaten.

Ja, op Golgotha droeg Jezus ALLES. Hij gehoorzaamde, zelfs tot in de dood aan het kruis. (zie Filippenzen 2:8). Zijn offer stelt ons in staat om gered te worden van onze zonden, te genezen van onze ziekten en verzoend te zijn met de Vader. Jesaja 53:5 zegt: “Híj werd mishandeld vanwege ónze ongehoorzaamheid aan God. Híj werd geslagen omdat wíj zoveel slechte dingen deden. Híj kreeg de straf, zodat wíj vrede met God zouden kunnen hebben. Zíjn lichaam werd stukgeslagen met de zweep, zodat wíj genezing zouden kunnen krijgen van onze ziekten.”  

Op Jezus lijken, ook met Zijn lijden en kruis, is de soms moeilijke weg die christenen moeten gaan. Maar vergeet niet dat het ook de weg van overwinning en opstanding is. Jezus nam je plaats in, zodat je je nooit alleen zou voelen, zelfs niet in je pijn.

Onthoud vandaag dat Hij Zijn armen opent om van je te houden, je te troosten, je te bemoedigen, te kalmeren en je te genezen!

Ik wens je een mooie dag, vervuld van Zijn vrede: Jezus volbracht alles, en Hij leeft!

Zo blij dat je bestaat!

EricENWilma-handtekening-transparant

Wil je elke dag een bemoediging in de inbox? Meld je aan voor Ik Wonder Jou.*Door je aanmelding geef je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens, zoals beschreven in de privacyverklaring, en geef je aan dat je 16 jaar of ouder bent.